In English

Diversity in Boards of Directors as a Source of Intellectual Capital

The Case of Swedish Startups

María Camila Flórez Poveda ; Karla Soler Riba
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2017:075, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-07-07.

CPL ID: 250570

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek