In English

Enablers and Barriers of Digitalized Business Model Innovation

A Case Study in the Automotive Industry

David Murie ; Karim Nasr
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2017:069, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-07-07.

CPL ID: 250569

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek