In English

Investigation of How a Startup’s Existing Offering Matches Market Needs

A Study from the Swedish Market for B2B Budgeting Solutions

Alexander Fastberg ; Minh Bang Nguyen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2017:041, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-07-07. Den ändrades senast 2017-07-07

CPL ID: 250568

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek