In English

Knowledge creation in interorganisational collaborations

A case study in the Swedish shipping industry

Filip Feurst ; Rikard Lavitskij Söderling
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2017:026, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-07-06. Den ändrades senast 2017-07-06

CPL ID: 250564

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek