In English

What firms need to consider when adapting their business models for IoT

A multiple case study

Daniel Chiniquy Engström ; Anton Skoglund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2017:040, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-07-06. Den ändrades senast 2017-07-06

CPL ID: 250562

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek