In English

Engine out NOx estimation in a heavy duty diesel engine

adam andersson ; Joacim Göransson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX055/2017, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-07-06. Den ändrades senast 2017-07-06

CPL ID: 250553

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek