In English

Design of a control system for a smart building - A case study in Kenya

Isabelle Nilsson ; Josefine Södling
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX033/2017, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-07-06. Den ändrades senast 2017-07-06

CPL ID: 250539

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek