In English

Framställning av filmer från biokompositer

Felix Mossberg ; Eveliina Hiltunen ; Alexander Zether ; Rebecca Suljo ; Mikael Beckius ; Sonja Lüsch
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2017-07-05. Den ändrades senast 2017-07-05

CPL ID: 250524

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek