In English

Syntes av självordnande molekylära hydrogeler; etablering av ett strukturgel förhållande

Filip Danielsson ; Oscar Davidsson ; Elsa Hellsten ; Maria Rundberg ; Jacob Julander ; Niklas Selfjord
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2017-07-05. Den ändrades senast 2017-07-05

CPL ID: 250522

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek