In English

Virtuella miljöer inom tillverkningsindustrin

Virtual environments within the manufacturing industry

Martin Hansson ; Joakim Larsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2017-07-05. Den ändrades senast 2017-07-05

CPL ID: 250486

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek