In English

Framtagning samt utvärdering av vridbordskoncept

Development and validation of turntable prototype

Erik Berglund ; Fredrik Rohlén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2017-07-05. Den ändrades senast 2017-09-04

CPL ID: 250470

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek