In English

Efficiency of Internal logistics - Restructuring of storage and production area

Sofia Törnkvist ; Sara Wingö
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2017-07-05. Den ändrades senast 2017-09-04

CPL ID: 250469

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek