In English

Concept development and modularization of a cleaning vessel

Albin Hansson ; Felix Sjöstrand
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på grundnivå]