In English

Concept development and modularization of a cleaning vessel

Albin Hansson ; Felix Sjöstrand
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2017-07-05. Den ändrades senast 2017-08-18

CPL ID: 250468

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek