In English

Virtuella verktyg som komplettering för traditionella metoder för design av verkstäder

Virtual tools as complement to traditional methods for layout design of factories

Pontus Johansson ; Anna Lidman Olsson ; Max Lundström ; Julia Persson Giolitti
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2017-07-04. Den ändrades senast 2017-10-12

CPL ID: 250456

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek