In English

Teknisk analys av konståkningens axelhopp

Technical analysis of axel jumps in figure skating

Emelie Nyberg ; Martin Trieu ; Gustav Ölund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2017-07-04. Den ändrades senast 2017-09-12

CPL ID: 250455

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek