In English

Grafen för att förbättra kemisk avbildning av biologisk vävnad

Alexander Back ; Philip Bjellheim ; Julia Darvelid ; Elin Henriksson ; Victoria Karlsson ; Tove Widén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2017-07-04. Den ändrades senast 2017-07-04

CPL ID: 250454

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek