In English

Modularization of Storage Spaces in Cabins with Focus on Cabinets for Multi-brand use Globally

Emma Johansson ; Björn Persson ; Hanna Wegelius ; Emily Docherty ; Garret Reynolds ; Nicholas Zern
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2017-07-04. Den ändrades senast 2018-10-15

CPL ID: 250453

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek