In English

Gender inference on Twitter in Swedish contexts

Hanna Matérne
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX069/2017, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-07-04. Den ändrades senast 2017-08-14

CPL ID: 250449

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek