In English

Virtuella verktyg som komplettering för traditionella metoder för design av verkstäder 2

Virtual tools as complement to traditional methods for layout design of factories 2

Victor Björk ; Johan Larsson ; Anna Palmqvist ; Oscar Palmqvist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2017-07-04. Den ändrades senast 2017-10-05

CPL ID: 250448

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek