In English

Detection of foreign objects in close proximity to an inductive charger

Patric Strandberg ; Karl Tageman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX067/2017, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-07-04. Den ändrades senast 2017-07-05

CPL ID: 250447

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek