In English

Stability analysis of haptic teleoperation systems undergoing delays in robot-assisted telesurgery

Amal Elawad
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX063/2017, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-07-04. Den ändrades senast 2017-10-18

CPL ID: 250444

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek