In English

Big Data and Product Lifecycle Management

Kristoffer Hertzman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-07-04.

CPL ID: 250443

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek