In English

Big Data and Product Lifecycle Management

Kristoffer Hertzman ; Johannes Bladh
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-07-04. Den ändrades senast 2017-09-05

CPL ID: 250443

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek