In English

Dual polarized circular waveguide aperture antenna element in PCB and hardback technology

Tra Lundgren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX053/2017, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-07-04. Den ändrades senast 2017-07-04

CPL ID: 250430

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek