In English

Torque estimation from in-cylinder pressure sensor for closed loop torque control

Anton Kjellin ; Per-Sebastian Pettersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX051/2017, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-07-04. Den ändrades senast 2017-07-04

CPL ID: 250426

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek