In English

Unsupervised feature learning for road segmentation with deep neural networks using generative models and auxiliary tasks

Simon Andersson ; Benjamin Waubert
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX039/2017, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-07-04. Den ändrades senast 2017-07-04

CPL ID: 250424

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek