In English

Simulation of automobile chassis motion using a Gough-Stewart platform

Calle Arkevall ; Christoffer Sandlund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX047/2017, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-07-04. Den ändrades senast 2017-07-04

CPL ID: 250420

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek