In English

Masknet: An instance segmentation algorithm - Leveraging object detection and semantic segmentation to tackle instance segmentation

Juliano Pinto
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX043/2017, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-07-04. Den ändrades senast 2017-07-04

CPL ID: 250417

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek