In English

Self-calibration of a clinical microwave hyperthermia head and neck applicator

Massimiliano Zanoli
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX040/2017, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-07-04.

CPL ID: 250415

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek