In English

Predicting browser retention using deep learning

Andreas Hagesjö ; Magnus Hagmar
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX032/2017, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-07-04.

CPL ID: 250412

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek