In English

Development of a mathematical model for the cooling of an electric car battery

Victor Nilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-07-04. Den ändrades senast 2017-07-04

CPL ID: 250410

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek