In English

Energy-optimal platooning with hybrid vehicles

Mattias Hovgard ; Oscar Jonsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX028/2017, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-07-04. Den ändrades senast 2017-08-16

CPL ID: 250408

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek