In English

Vehicle trajectory optimisation - Employing extended target tracking, guardrail information and smoothing methods on radar-only detections

Srinandan Krishnamoorthy ; Sindri Olafsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX021/2017, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-07-04. Den ändrades senast 2017-07-04

CPL ID: 250401

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek