In English

Testing and evaluation of virtual commissioning - Case study of an existing robot cell at Scania modelled with 3Dexperience

Oscar Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX019/2017, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-07-04. Den ändrades senast 2017-07-04

CPL ID: 250398

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek