In English

Headset för hjälmanvändare

Headset for Helmet Users

Erik Folke ; Sanna Gustafsson ; Oscar Johansson ; Kasper Jonsson ; Carl Lindvall ; Markus Nilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete för kandidatexamen]