In English

Ett verktyg för effektivisering i sjukvården

Improving efficiency in healthcare through alarm data

Kerstin Bergentz ; Frida Edstam ; Johanna Frisk ; Felicia Kernhed ; Karin Lagercrantz
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete för kandidatexamen]