In English

Implementering av ungdomsfotboll i applikationen Forza Football

Implementation of youth football in the Fortza Football application

Oscar Fredriksson ; Anna Granström ; Erik Marberg ; Johan Olsson ; Johanna Stenson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2017-07-04. Den ändrades senast 2017-09-06

CPL ID: 250389

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek