In English

Utveckling av produkter för en mer hållbar konsumtion

Development of products for a more sustainable consumption

Helena Johannesson ; Linda Evertsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2017-07-04. Den ändrades senast 2017-07-04

CPL ID: 250385

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek