In English

Designing a handle for the Trangia Stove

Victor Bergh Alvergren ; Karin Karlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-07-03. Den ändrades senast 2017-07-03

CPL ID: 250368

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek