In English

Design optimization for 3D printed energy absorbing structures inspired by nature

Mattias Naarttijärvi ; Alexander Olsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2017:34, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-07-03.

CPL ID: 250358

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek