In English

Isogeometric analysis of curved beams and thin shells

Sara Almstedt ; Puria Safari Hesari
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2017:47, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-07-03.

CPL ID: 250355

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek