In English

Finite element simulations of microbeam bending experiments

John Wikström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2017:42, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-07-03. Den ändrades senast 2017-07-03

CPL ID: 250352

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek