In English

Investigation of partial discharges in different rod-plane electrode geometries

Horacio Solis Godinez
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. 65 s. Examensarbete - Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Chalmers tekniska högskola, ISSN 1652-8913; 66/2006, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-01-09. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 25035

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek