In English

Modelling composite beams with partial interaction using beam element models

Ricard Caus
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2017:35, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-07-03.

CPL ID: 250349

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek