In English

Development of a New Cost-Efficient Procedure for Evaluation of Wheel Design Aerodynamic Performance

Viktor Robertsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-07-03. Den ändrades senast 2017-07-03

CPL ID: 250331

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek