In English

Effect of Leaching on Compressive Strength of Cement Mortar

Fredrik Bengtsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Cement, Compressive strength, Leaching, Scanning electron microscopy, Thin sectionPublikationen registrerades 2017-07-03. Den ändrades senast 2017-07-03

CPL ID: 250314

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek