In English

Mapping the current state of a complex production system - by developing and applying a value stream framework

David Olsson ; Daniel Henriksen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-06-30. Den ändrades senast 2017-08-21

CPL ID: 250307

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek