In English

En förstudie inför utvecklingen av Volvo S90 limousines mittdörrspanel

A preliminary study of Volvo S90 limousine middle door panel

Louise Ahnvik ; Matilda Kristiansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete för högskoleingenjörsexamen - Institutionen för material- och tillverkningsteknik; 163/2017, 2017.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2017-06-30. Den ändrades senast 2017-06-30

CPL ID: 250306

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek