In English

Genomgående axel VP1-130

Through shaft VP1-130

Henrik Dahlgren ; Marie Jacobsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Kandidatarbete – Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Chalmers tekniska högskola; 162/2017, 2017.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2017-06-30. Den ändrades senast 2017-06-30

CPL ID: 250303

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek