In English

Improved rear axle steering of 8x4 tridem trucks

Enhanced tag axle steering and installation of lifting equipment for the second drive axle

Johan Persson ; GUSTAV VÅGFELT
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete för högskoleingenjörsexamen - Institutionen för material- och tillverkningsteknik; 167/2017, 2017.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2017-06-30. Den ändrades senast 2017-06-30

CPL ID: 250302

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek