In English

Wind-Induced Acceleration in High-Rise Buildings - An investigation on the dynamic effects due to a deep foundation

Alexander Nyberg ; Gustav Söderlund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: High-rise buildings, tall buildings, deep foundation, pile foundation, windinduced acceleration, response spectrum analysis, dynamics of structures, Eurocode 1 Part 1-4, EKS 10, Einar Strømmen, Kamal HandaPublikationen registrerades 2017-06-30. Den ändrades senast 2017-07-04

CPL ID: 250292

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek